P-plats och cykelbana (C250)

Lock för belastningsklass C250. Används i vägens kantstensområde längs vägar, gator, gågator, parkeringsplatser.