Nätskarv GA10. För varningsnät och söktråd. 1fp=10st

E-nummer 0665951 Kopiera
Försäljningsenhet FP Kopiera
ETIM-klass EC000306 Kopiera