Verktyg och Personlig skyddsutrustning

Rundpressbackar 25mm²

0812297

Backar som används för att rundpressa sektorformad aluminiumkabel. Backarna passar till Pressarna: VTB133-U, VT12-U. Passar också till Cembre: B1350-UC HT131-UC. Eller press med presshuvud typ RHU131C.

Rundpressbackar 50mm²

0812298

Backar som används för att rundpressa sektorformad aluminiumkabel. Backarna passar till Pressarna: VTB133-U, VT12-U. Passar också till Cembre: B1350-UC HT131-UC. Eller press med presshuvud typ RHU131C.

Rundpressbackar 95mm²

0812299

Backar som används för att rundpressa sektorformad aluminiumkabel. Backarna passar till Pressarna: VTB133-U, VT12-U. Passar också till Cembre: B1350-UC HT131-UC. Eller press med presshuvud typ RHU131C.

Rundpressbackar 150mm²

0812300

Backar som används för att rundpressa sektorformad aluminiumkabel. Backarna passar till Pressarna: VTB133-U, VT12-U. Passar också till Cembre: B1350-UC HT131-UC. Eller press med presshuvud typ RHU131C.

Rundpressbackar 240mm²

0812301

Backar som används för att rundpressa sektorformad aluminiumkabel. Backarna passar till Pressarna: VTB133-U, VT12-U. Passar också till Cembre: B1350-UC HT131-UC.  Eller press med presshuvud typ RHU131C.

Dorn 35-70

0812302

Backarna passar till Pressarna: VTB133-U, VT12-U. Passar också till Cembre: B1350-UC HT131-UC.

Dorn 95-150

0812303

Backarna passar till Pressarna: VTB133-U, VT12-U. Passar också till Cembre: B1350-UC HT131-UC.

Dorn 185-240

0812304

Backarna passar till Pressarna: VTB133-U, VT12-U. Passar också till Cembre: B1350-UC HT131-UC.

Pressbackar 35-70

0812305

Backarna passar till Pressarna: VTB133-U, VT12-U. Passar också till Cembre: B1350-UC HT131-UC.

Pressbackar 95-150

0812306

Backarna passar till Pressarna: VTB133-U, VT12-U. Passar också till Cembre: B1350-UC HT131-UC.

Pressbackar 185-240

0812307

Backarna passar till Pressarna: VTB133-U, VT12-U. Passar också till Cembre: B1350-UC HT131-UC.

Pressbackar Alus E140/173

0812308

Backar för pressning av koppar i enlighet till SEN standard. Antal press som ska användas är uppgett i tabellen. OBS: För skarvhylsor ska antalet press dubblas.

Pressbackar Alus E215

0812309

Backar för pressning av koppar i enlighet till SEN standard. Antal press som ska användas är uppgett i tabellen. OBS: För skarvhylsor ska antalet press dubblas.

Pressback SEN Cu 10/70 5kN

0812310

Backar för pressning av koppar i enlighet till SEN standard. Antal press som ska användas är uppgett i tabellen. OBS: För skarvhylsor ska antalet press dubblas.

Pressback SEN Cu 16/35 5kN

0812311

Backar för pressning av koppar i enlighet till SEN standard. Antal press som ska användas är uppgett i tabellen. OBS: För skarvhylsor ska antalet press dubblas.

Pressback SEN Cu 25/50 5kN

0812312

Backar för pressning av koppar i enlighet till SEN standard. Antal press som ska användas är uppgett i tabellen. OBS: För skarvhylsor ska antalet press dubblas.

Pressback SEN Cu 95 5kN

0812313

Backar för pressning av koppar i enlighet till SEN standard. Antal press som ska användas är uppgett i tabellen. OBS: För skarvhylsor ska antalet press dubblas.

Pressback C5-C6 5kN

0812314

Backar för pressning av koppar i enlighet till SEN standard. Antal press som ska användas är uppgett i tabellen. OBS: För skarvhylsor ska antalet press dubblas.

Pressback C4-C8/9 5kN

0812315

Backar för pressning av koppar i enlighet till SEN standard. Antal press som ska användas är uppgett i tabellen. OBS: För skarvhylsor ska antalet press dubblas.

Pressback SEN Cu 25 13kN

0812316

Backar för pressning av sexkants press på kabelsko og skarvhylsor i enlighet till SEN standard. Antall press som ska användas är uppgett i tabellen. Backarna kan användas till alla pressar från Cembre som har presskraft på 130kN.