Stolpar

Installationsvänliga kompositstolpar

Melbye Skandinavia levererar kompositstolpar i en totallösning med isolatorer, reglar mm. Kompositstolparna är lätta att transportera och montera, och är ett mycket miljövänligt alternativ till kreosotimpregnerade trästolpar.
Kompositstolpar behöver inte impregneras och innehåller därför inga skadliga ämnen som kan läcka ut i naturen. Den lätta vikten och stolparnas konstruktion innebär också mer miljövänlig transport och installation. Det leder också till att man kan bygga ledningar i avlägset belägna områden med minimal påverkan på naturen, särskilt vid användning av helikopter.
Genom att använda kompositstolpar är potentialen betydande för kostnadsbesparingar av följande anledningar:
• Livslängd. Kompositstolparna har en förväntad livslängd på upp till 120 år i skandinaviskt klimat. Livslängden för stolpar av trä, stål och betong är i genomsnitt 50 år.

• Logistik och frakt. Kompositstolparna består av moduler, där mindre moduler kan lagras inuti de större modulerna, vilket sparar utrymme. Transportkostnader till anläggningsplatsen kommer att minska väsentligt eftersom man kan använda standard trailers. En trailer kan frakta 53 st kompositstolpar mot 27 st stålrörstolpar eller 15 trästolpar i en last. Låg vikt leder också till enklare och billigare frakt, både med trailer och helikopter. Kompositstolpen väger t ex en åttondel av en motsvarande lång betongstolpe.
• Förkortar byggtiden eftersom montagetiden minskar.
Stolparna kan färdigmonteras med regel och isolatorkedjor mm för att sedan flygas direkt ut till montageplatsen. Behovet av montörer ute på linjen reduceras.

• Kompositstolparna är underhållsfria
Ta kontakt med Melbye om du vill ha mer information om våra kompositstolpar. Du kan också hitta mer information på vår hemsida under Elnät:
Linjemateriel - Transmission > 36 kV

1 variant