Vibrationsdämpare

Bästa sättet att skydda linor mot skador förorsakade av vinducerade vibrationer är att använda vibrationsdämpare.
Melbye levererar vibrationsdämpare av typen Stockbridge tillverkade av företaget Mosdorfer.
För att uppnå ett optimalt skydd mot vibrationer bör man genomföra en datorsimulering. Mosdorfer har utvecklat ett datorprogram baserat på teoretiska algoritmer, laboratorieförsök och realistiska tester på befintliga ledningar. Med hjälp av detta datorprogram kan vi erbjuda de optimala dämparna. En datorsimulering anger typ av dämpare, antal dämpare och deras placering i förhållande till upphängningar och avspänningar.

Följande information behövs för att kunna göra en optimal datorsimulering:
1. Var är ledningen geografiskt belägen?
2. Linjeprofil som visar terräng och spannlängder
3. Tekniska specifikationer för faslina och topplina/OPGW
4. Inspänningskrafter vid 0° C
5. Om möjligt genomsnittslig belastning på linorna under daglig drift, s k EDS (Every Day Stress) värde
6. Typ av upphängnings- och avspänningsanordningar
7. Om skyddslindningar används till linhållare
8. Om Flygmarkörer används, placeringen av dessa
9. Om möjligt uppgifter om vanliga vindförhållanden

Ta kontakt med Melbye för ytterligare information.