Beads

Kabeländhylsor (beads) monteras på fiber- kabeländen vid installation för att förhindra luft från att tränga in under kabelmanteln samt att hjälpa fibern igenom snabbkopplingarna.