Kabelsmörjmedel

Kabelsmörjmedel speciellt utvecklat för att ge minsta möjliga friktion vid inblåsning (jetting) eller indragning av kommunikationskablar (fiberkablar) och mikrokablar med PE och PA mantel i rör och mikrotuber. De är vattenbaserade och påverkar inte kabelns eller rörets livslängd, uppfyller RoHs.

Välj typ av smörjmedel efter installationsmetod, inblåsning (jetting) eller indragning. Förutom FTTx är smörjmedlen inte lämpliga att använda vid installation av kablar med LSZH mantel. Vid låga temperaturer, ner till -30°C, välj smörjmedel anpassat för vintertemperaturer.

Smörjmedel PreLube 5000 240ml för blåsteknik microjetting

1693890

Kabelsmörjmedel speciellt utvecklat för att ge minsta möjliga friktion vid inblåsning (jetting) eller indragning av kommunikationskablar (fiberkablar) och mikrokablar med PE och PA mantel i rör och mikrotuber. De är vattenbaserade och påverkar inte kabelns eller rörets livslängd, uppfyller RoHs. Välj typ av smörjmedel efter installationsmetod, inblåsning (jetting) eller indragning. Förutom FTTx är smörjmedlen inte lämpliga att använda vid installation av kablar med LSZH mantel. Vid låga temperaturer, ner till -30°C, välj smörjmedel anpassat för vintertemperaturer. PreLube 5000™ rekommenderas för tuber med innerdiameter ≤ 12 mm. PreLube 2000™ rekommenderas för tuber med innerdiameter ˃ 12 mm och även vid inblåsning av rör i rör.

Smörjmedel PreLube 2000 0.95L för blåsteknik jetting

1693891

Kabelsmörjmedel speciellt utvecklat för att ge minsta möjliga friktion vid inblåsning (jetting) eller indragning av kommunikationskablar (fiberkablar) och mikrokablar med PE och PA mantel i rör och mikrotuber. De är vattenbaserade och påverkar inte kabelns eller rörets livslängd, uppfyller RoHs. Välj typ av smörjmedel efter installationsmetod, inblåsning (jetting) eller indragning. Förutom FTTx är smörjmedlen inte lämpliga att använda vid installation av kablar med LSZH mantel. Vid låga temperaturer, ner till -30°C, välj smörjmedel anpassat för vintertemperaturer. PreLube 5000™ rekommenderas för tuber med innerdiameter ≤ 12 mm. PreLube 2000™ rekommenderas för tuber med innerdiameter ˃ 12 mm och även vid inblåsning av rör i rör.

Smörjmedel PreLube 2000 3.8L för blåsteknik jetting

1693892

Kabelsmörjmedel speciellt utvecklat för att ge minsta möjliga friktion vid inblåsning (jetting) eller indragning av kommunikationskablar (fiberkablar) och mikrokablar med PE och PA mantel i rör och mikrotuber. De är vattenbaserade och påverkar inte kabelns eller rörets livslängd, uppfyller RoHs. Välj typ av smörjmedel efter installationsmetod, inblåsning (jetting) eller indragning. Förutom FTTx är smörjmedlen inte lämpliga att använda vid installation av kablar med LSZH mantel. Vid låga temperaturer, ner till -30°C, välj smörjmedel anpassat för vintertemperaturer. PreLube 5000™ rekommenderas för tuber med innerdiameter ≤ 12 mm. PreLube 2000™ rekommenderas för tuber med innerdiameter ˃ 12 mm och även vid inblåsning av rör i rör.

Smörjmedel PreLube W2000 0.95L för blåsteknik jetting vinter

1693893

Kabelsmörjmedel speciellt utvecklat för att ge minsta möjliga friktion vid inblåsning (jetting) eller indragning av kommunikationskablar (fiberkablar) och mikrokablar med PE och PA mantel i rör och mikrotuber. De är vattenbaserade och påverkar inte kabelns eller rörets livslängd, uppfyller RoHs. Välj typ av smörjmedel efter installationsmetod, inblåsning (jetting) eller indragning. Förutom FTTx är smörjmedlen inte lämpliga att använda vid installation av kablar med LSZH mantel. Vid låga temperaturer, ner till -30°C, välj smörjmedel anpassat för vintertemperaturer. PreLube 5000™ rekommenderas för tuber med innerdiameter ≤ 12 mm. PreLube 2000™ rekommenderas för tuber med innerdiameter ˃ 12 mm och även vid inblåsning av rör i rör.

Smörjmedel PreLube W2000 3.8L för blåsteknik jetting vinter

1693894

Kabelsmörjmedel speciellt utvecklat för att ge minsta möjliga friktion vid inblåsning (jetting) eller indragning av kommunikationskablar (fiberkablar) och mikrokablar med PE och PA mantel i rör och mikrotuber. De är vattenbaserade och påverkar inte kabelns eller rörets livslängd, uppfyller RoHs. Välj typ av smörjmedel efter installationsmetod, inblåsning (jetting) eller indragning. Förutom FTTx är smörjmedlen inte lämpliga att använda vid installation av kablar med LSZH mantel. Vid låga temperaturer, ner till -30°C, välj smörjmedel anpassat för vintertemperaturer. PreLube 5000™ rekommenderas för tuber med innerdiameter ≤ 12 mm. PreLube 2000™ rekommenderas för tuber med innerdiameter ˃ 12 mm och även vid inblåsning av rör i rör.

Smörjmedel Lubricant F 0.95L för dragteknik

1693895

Kabelsmörjmedel speciellt utvecklat för att ge minsta möjliga friktion vid inblåsning (jetting) eller indragning av kommunikationskablar (fiberkablar) och mikrokablar med PE och PA mantel i rör och mikrotuber. De är vattenbaserade och påverkar inte kabelns eller rörets livslängd, uppfyller RoHs. Välj typ av smörjmedel efter installationsmetod, inblåsning (jetting) eller indragning. Förutom FTTx är smörjmedlen inte lämpliga att använda vid installation av kablar med LSZH mantel. Vid låga temperaturer, ner till -30°C, välj smörjmedel anpassat för vintertemperaturer. PreLube 5000™ rekommenderas för tuber med innerdiameter ≤ 12 mm. PreLube 2000™ rekommenderas för tuber med innerdiameter ˃ 12 mm och även vid inblåsning av rör i rör.

Smörjmedel Lubricant F 3.8L för dragteknik

1693896

Kabelsmörjmedel speciellt utvecklat för att ge minsta möjliga friktion vid inblåsning (jetting) eller indragning av kommunikationskablar (fiberkablar) och mikrokablar med PE och PA mantel i rör och mikrotuber. De är vattenbaserade och påverkar inte kabelns eller rörets livslängd, uppfyller RoHs. Välj typ av smörjmedel efter installationsmetod, inblåsning (jetting) eller indragning. Förutom FTTx är smörjmedlen inte lämpliga att använda vid installation av kablar med LSZH mantel. Vid låga temperaturer, ner till -30°C, välj smörjmedel anpassat för vintertemperaturer. PreLube 5000™ rekommenderas för tuber med innerdiameter ≤ 12 mm. PreLube 2000™ rekommenderas för tuber med innerdiameter ˃ 12 mm och även vid inblåsning av rör i rör.

Smörjmedel Lubricant WF 3.8L för dragteknik vinter

1693897

Kabelsmörjmedel speciellt utvecklat för att ge minsta möjliga friktion vid inblåsning (jetting) eller indragning av kommunikationskablar (fiberkablar) och mikrokablar med PE och PA mantel i rör och mikrotuber. De är vattenbaserade och påverkar inte kabelns eller rörets livslängd, uppfyller RoHs. Välj typ av smörjmedel efter installationsmetod, inblåsning (jetting) eller indragning. Förutom FTTx är smörjmedlen inte lämpliga att använda vid installation av kablar med LSZH mantel. Vid låga temperaturer, ner till -30°C, välj smörjmedel anpassat för vintertemperaturer. PreLube 5000™ rekommenderas för tuber med innerdiameter ≤ 12 mm. PreLube 2000™ rekommenderas för tuber med innerdiameter ˃ 12 mm och även vid inblåsning av rör i rör.

Smörjservetter Lubricant FTTx för inomhus LSZH 20st/pk

1693898

Kabelsmörjmedel speciellt utvecklat för att ge minsta möjliga friktion vid inblåsning (jetting) eller indragning av kommunikationskablar (fiberkablar) och mikrokablar med PE och PA mantel i rör och mikrotuber. De är vattenbaserade och påverkar inte kabelns eller rörets livslängd, uppfyller RoHs. Välj typ av smörjmedel efter installationsmetod, inblåsning (jetting) eller indragning. Förutom FTTx är smörjmedlen inte lämpliga att använda vid installation av kablar med LSZH mantel. Vid låga temperaturer, ner till -30°C, välj smörjmedel anpassat för vintertemperaturer. PreLube 5000™ rekommenderas för tuber med innerdiameter ≤ 12 mm. PreLube 2000™ rekommenderas för tuber med innerdiameter ˃ 12 mm och även vid inblåsning av rör i rör.

Smörjmedel Lubricant FTTx 0.95 för inomhus LSZH

1693899

Kabelsmörjmedel speciellt utvecklat för att ge minsta möjliga friktion vid inblåsning (jetting) eller indragning av kommunikationskablar (fiberkablar) och mikrokablar med PE och PA mantel i rör och mikrotuber. De är vattenbaserade och påverkar inte kabelns eller rörets livslängd, uppfyller RoHs. Välj typ av smörjmedel efter installationsmetod, inblåsning (jetting) eller indragning. Förutom FTTx är smörjmedlen inte lämpliga att använda vid installation av kablar med LSZH mantel. Vid låga temperaturer, ner till -30°C, välj smörjmedel anpassat för vintertemperaturer. PreLube 5000™ rekommenderas för tuber med innerdiameter ≤ 12 mm. PreLube 2000™ rekommenderas för tuber med innerdiameter ˃ 12 mm och även vid inblåsning av rör i rör.