Tillbaka
Idag firas den internationella kvinnodagen över stora delar av världen – en viktig dag för oss som aktör inom en bransch där kvinnor fortfarande är kraftigt underrepresenterade. Därför vill vi ta tillfället i akt att hylla alla kvinnors bidrag till branschen och att främja vikten av jämställdhet och mångfald på våra arbetsplatser. Vi har pratat med några av våra egna fantastiska kvinnor på Melbye – om deras tankar kring kvinnodagen och hur det är att vara kvinna i en mansdominerad bransch.

 


Vi på Melbye hejar på att få in fler kvinnor i branschen och hyllar alla
hårt arbetande kvinnor där ute som bidrar till det privata näringslivet.

2022 var det Island som toppade indexet som det mest jämställda landet i världen. Sverige kom på femte plats. Även om Sverige har kommit ganska långt med jämställdhet finns det fortfarande mycket att göra. Mångfald och inkludering har en stark fokus hos oss på Melbye – både internt, under rekryteringsprocesser och i vår värdekedja. Vårt mål är att fortsätta arbeta för detta så att vi tillsammans kan bygga en bättre och mer inkluderande framtid för alla.

- Vi har fortfarande några steg kvar för att säkerställa mångfald av kvinnliga förebilder i ledande positioner inom privat sektor. Detta brinner jag för att göra något åt! Låt oss tillsammans få med killarna på tåget och säkerställa att vi ökar representationen av kvinnor generellt - särskilt i ledande positioner.

Det säger Vivi Nyseter-Østby, som tillträdde som koncernchef för Melbye Group den 1 mars i år. Hon säger att hon vill rikta ett extra stort tack till alla skickliga och hårt arbetande kvinnor inom det privata näringslivet.


Koncernchef i Melbye Group, Vivi Nyseter-Østby

Melbye, kvinnor och mångfald

Vi har som mål att vara en föredragen arbetsplats för alla, oavsett kön, funktionshinder, etnicitet, nationalitet, religion, ålder, sexuell läggning och identitet. Som en del av vår handlingsplan arbetar vi vidare med att definiera tydliga mål för att öka andelen kvinnor och för mångfald generellt.

- Varje vecka möter jag skickliga kvinnor som vill och kan ta på sig ansvar, och som har rätt erfarenhet för ledande roller och ökat ansvar. De behöver dock ges möjlighet från många flera privata företag att bli sedda för sina styrkor och bedömas som aktuella även för de mest ansvarsfulla positionerna. Det som är så fantastiskt spännande hos oss på Melbye är att vi redan har så många olika kompetensområden och roller som besätts av skickliga kvinnor. Vi har också en bra spridning i erfarenhet och ålder, berättar hon.

Nyseter-Østby berättar att hon tror på transparens och öppenhet som bra verktyg, tillsammans med attitydförändrande arbete och breda rekryteringskommittéer.

Charlotte – Produktsjef for BU Energi, Sverige

Vår duktiga produktchef Charlotte kom till oss på Melbye för 2 år sedan och har arbetat inom energibranschen sedan 2006. Hon arbetar som produktchef inom BU Energi i Sverige och är baserad i Göteborg. Nu vill hon ha flera kvinnor in i branschen.

- Jag arbetar inom en bransch som har vuxit enormt under hela min yrkeskarriär och som är beroende av att vara i ständig förändring – vilket för mig gör det mycket spännande. Men vi är fortfarande för få kvinnor i branschen, och jag tycker det är viktigt att fler kommer in. Dels för att skapa mer balans, dels för att det är viktigt med goda förebilder. Om du kan identifiera dig med någon, är det enklare att se möjligheter.

- Vad skulle du villa säga till andra kvinnor som överväger en framtid i ditt yrke och bransch?

- Kör!


Produktchef inom BU Energi i Sverige, Charlotte All

Inger Helen – Produktchef inom BU Infrastruktur, Norge

Inger Helen har varit på Melbye i 6 år och gör ett utmärkt jobb som produktchef inom vår infrastrukturavdelning. Hon har varit i branschen ändå sedan 1997 och vet hur utmanande det kan vara som kvinna.

- Det var tufft att komma in i branschen som en ung tjej. Jag minns att det aldrig räckte till att vara lika bra som killarna, och jag upplevde att jag blev tillsidosatt. Inom Telecom, på min sida, finns det inget som talar för att kvinnor inte kan göra ett lika bra jobb som män – även fysiskt. Men idag, när jag håller kurser för unga människor inom branschen, betonas det aldrig att jag är kvinna. Så det går absolut åt rätt håll, men det finns fortfarande utmaningar kvar att lösa.

Inger Helen berättar att hon generellt saknar mer anpassning för kvinnor i branschen. Till exempel kan arbetskläder vara en utmaning eftersom de ofta inte är anpassade för kvinnokroppar. Hon undrar om manliga arbetstagare inom exempelvis hälsosektorn skulle ha accepterat samma sak.

Produktchef inom BU Infrastruktur i Norge, Inger Helen Sømoen

Ulrikke – Säljare inom BU Installation, Norge

Ulrikke hade sitt första möte med branschen när hon kom till oss på Melbye. Nu snart kan hon fira 2 år som säljare mot elektromarknaden – i en bransch som fortfarande domineras av män. Men det stoppar inte Ulrikke, som kan berätta om flera fördelar med att vara kvinna – och ung – i branschen.

- Att vara kvinna i en mansdominerad bransch kan också vara en fördel, då man lättare kan uppmärksammas för de prestationer man gör. Trots att jag är den enda kvinnan i mitt team, känner jag att jag får den respekt jag förtjänar och att jag blir väl omhändertagen. Jag har lyckligtvis en bra chef som önskar att ha en balanserad arbetsmiljö.

Ulrikke beskriver internationella kvinnodagen som en dag som ökar medvetenheten om könsrelaterade skillnader världen över och påminner oss om de viktiga kamperna som ligger både bakom oss och framför oss.

- Vad skulle du vilja säga till andra kvinnor som överväger en framtid i ditt yrke och bransch?

- Kör på! Det är en otroligt spännande bransch att jobba i, och det skulle vara fantastiskt med fler kvinnor. På samma sätt som vård- och omsorgsbranschen behöver fler män, behöver denna bransch fler kvinnor.


Säljare inom BU Installation i Norge, Ulrikke Adolfsen

Hur ser könsfördelningen ut på Melbye?

I den här artikeln har du fått träffa ett litet urval av kvinnliga medarbetare i olika roller hos oss på Melbye. När det gäller andelen kvinnor i Melbye-koncernen har vi upplevt en positiv utveckling de senaste åren. År 2022 nådde vi en andel kvinnor på 23%, jämfört med 20% under 2018. Andelen kvinnliga ledare i koncernen är idag 18%.

Vårt mål är i första hand att uppnå en andel kvinnor på 30%.

Detta gör vi för att säkerställa jämställdhet och mångfald

Som en del av vår handlingsplan arbetar vi vidare med att definiera tydliga mål för att öka andelen kvinnor och för mångfald generellt.

- Vi behöver sätta ambitioner som rör vår sammansättning några steg i rätt riktning för varje år. Vi förstärker processen vid rekrytering och ökar medvetandet och attitydarbetet, både i vår organisation och bland ansvariga ledare, säger Nyseter-Østby.

Bland FN:s hållbarhetsmål har vi valt att fokusera på de sex målen där vi har störst påverkan inom den hållbara utvecklingen. Ett av dem är hållbarhetsmål nr 10: Minskad ojämlikhet. På så sätt kan vi bidra till att främja social, ekonomisk och politisk inkludering av alla – oavsett ålder, kön, funktionshinder, ras, etnicitet, nationalitet, religion eller status.


*Läs mer om vårt arbete om FN:s hållbarhetsmål här.