Tillbaka

Melbye har utvecklat komponenter som begränsar krypströmmar i BLL-anläggningen, förhindrar att vatten tränger in i BLL-ledaren och gör det säkert för fåglar.

Komponenter konstruerade för att bygga täta BLL-anläggningar

Melbyes BLL- komponenter har utvecklats så att täta och enklare anläggningar kan byggas. Med denna utrustning finns det inget behov av spänningssatta toppar eller punktering av isolation i pendel och avspänning. Detta begränsar krypströmmar i BLL-systemet och förhindrar att vatten tränger in i BLL-ledaren. Samtidigt är det säkert för fåglarna som vistas runt och på anläggningen.

Innan vi inledde arbetet med att utveckla komponenter för isolerad linje (BLL) hade vi tydliga och strategiska mål för produkter och installation. Först och främst har vi haft ett mål om en nästan helt isolerad installation för att förhindra skador på fåglar. Vi har velat komma bort från praxis med att punktera isoleringen, vilket görs i dagens BLL-system. Vi har också velat gå bort från spänningssatta av avspänningsklämmor och hängklämmor för att undvika krypströmmar och spårbildningar i förorenade områden.

Isolatorer som begränsar krypströmmen

Melbye har velat utveckla isolatorer som begränsar krypströmmen under alla typer av förhållanden. Våra isolatorer har egenskaper som håller krypströmmarna under 1 mA, vilket förhindrar skador på isoleringsmaterialet. Alla våra isolatorer har genomgått tester där godkännande kan dokumenteras.

 • Avspänningsisolator och pendelisolator för 12/24 kV-installationer
  Vi har avspänningsisolator och pendelisolatorer speciellt utvecklade för 12/24 kV installationer med isolerad lina. Det här är isolatorer som gör det möjligt att bygga täta BLL-anläggningar, vilket innebär att spänningssättning av isolatorn inte är nödvändig för att undvika erosion.

 • Linjestödisolator
  Vi erbjuder också linjeisolator i silikon för användning på BLL. Denna isolator har en vertikal topp med en vågklämma för linjediameter 6,4-27 mm, och ett topp/bottenbeslag tillverkad i varmförsinkat stål.

Klämmor som förhindrar skada på isolation och lina

Melbye har ett brett utbud av avspänningsklämmor, hängklämmor och avgreningsklämmor till BLL.

 • Avspänningsklämmor
  Vår gjutna avspänningsklämma är i enlighet med IEC 61284. Dessa klämmor bibehåller den tillåtna mekaniska hållfastheten utan att glida och utan att skada isoleringen/isolationen.

 • Hängklämmor
  Vi har utvecklat en hängklämma med integrerad linvagn, som uppfyller standardens krav på glidkapasitet utan att linan skadas. Klämman kan också användas på blank lina.

Avgreningsklämmor

Vi har isolerade avgreningsklämmor i vattentätt utförande, som har testats för penetrationsegenskaper och cyklisk termisk belastning.

Överspänningsskydd med ny frånskiljarfunktion

Yttre föroreningar kan orsaka överhettning i anläggningen, vilket i sin tur kan påverka energiupptaget. Vårt överspänningsskydd har en lång krypströmsväg, vilket förhindrar just detta. Den nya frånskiljarfunktionen är baserade på kapacitiv utlösning i stället för termisk utlösning. Felströmsnivån har sänkts från tidigare 20A felström till 1A felström, vilket garanterar utlösning vid fel i nätverk med små jordfelsströmmar. Vårt överspänningsskydd är också utrustat med en topp som kan användas för både ensidig och dubbelsidig anslutning. Toppen säkerställer skydd mot yttre och oönskad beröring, från bland annat fåglar.

Kurvan indikerar att felströmmen har sänkts från tidigare 20A till 1A felström.

Melbye erbjuder egna lösningsförslag för montering av överspänningsskydd. Vid montering måste du ta hänsyn till följande:

 • Skyddet är beroende av god jordning och bra styrning av jordledaren
 • När du använder ett skydd med frånskiljare, använd flexibel kopparfläta
 • Flexibel jordledare måste användas på den sekundära sidan av skyddet med frånskiljare
 • Skydd med frånskiljare ska inte användas vid applikationer med pendelupphängning
 • Placering av skydd i befintliga anläggningar måste bedömas på plats
 • För AMS-installation, anslut jordflätan till jordningspunkten först.
 • Vid mast/luft är det tillräcklig med 16 mm² ledare
 • Vid anläggningar i marken rekommenderas 50 mm² ledare.

Kontakta oss i Melbye om du behöver råd eller tips, vår expertis ingår alltid.

Ane Jørgensen

Innholdsprodusent anj@melbye.no +47 92 53 46 03

Kaji Löwhagen

Sales Manager Energy kal@melbye.se 076-323 40 80