Tillbaka

Vi vill tacka våra kunder för ett bra samarbete för första halvan av 2022, det är verkligen en intressant bransch att få jobba inom! Utveckling och förändring kommer vara ett krav för att vi ska klara framtida energiförsörjning. Hela branschen har satt ett mål att energiförsörjningen ska vara fossilfri så snart som möjligt. Det svenska kraftnätet står inför krävande ombyggnationer för att vi ska klara målen. Vi på Melbye är tacksamma att vi får vara med i detta arbete tillsammans med de svenska elnätsbolagen och entreprenörer!

I en del av denna utveckling så har Svenska Kraftnät beslutat att tillsätta en Insatsstyrka som ska agera vid större störningar på Nätet och utrusta denna grupp med maskiner och verktyg så de kan agera så snabbt och effektivt som möjligt för att minimera störningar. Svenska Kraftnäts val av lindragningsutrustning blev Melbye samarbetspartner OMAC Italy! 

Utbildning i lindragningsteknik tillsammans med OMAC

Melbye tillsammans med OMAC Italy fick under perioden 13-17/juni, genomföra en utbildning för Svenska Kraftnäts insatsstyrka. Det blev roliga, intressanta och givande dagar med personal från ONE-nordic på Åsbro Kursgårds övningsfält!

Giovanni från Omac instruerar i hur lindragningsmaskinen fungerar.

 

Ane Jørgensen

Innholdsprodusent anj@melbye.no +47 92 53 46 03

Kaji Löwhagen

Sales Manager kal@melbye.se +46 76-323 40 80