Tillbaka

Melbye lagerhåller en mängd produkter för infrastruktur, fiber och energi. Ibland händer det att vissa produkter utgår ur sortimentet eller ersätts med andra produkter från våra leverantörer och samarbetspartners. Hittills har vi inte haft så stort val annat än att lämna de lagerhållna produkterna till återvinning.

Då all form av hållbarhetsarbete ständigt är på agendan (både hos Melbye, våra leverantörer och samhället i stort) reagerade Angelica Sonnerby, kundcenterchef på Melbye, när en större mängd produkter ur vårt fibersortiment skulle ersättas. Hon pratade ihop sig med representanter för våra olika affärsområden. Varför skulle vi skrota fullgott material, som det borde finnas användningsområden för? Angelica, som är engagerad i ungdomars möjlighet till en bra start på vuxenlivet, kontaktade Bäckadalsgymnasiet som har ett antal yrkesutbildningar med fokus på praktiskt arbete.

Patrick Berggren håller utbildning för lärare på Bäckadalsgymnasiet om den senaste tekniken inom fiber.
 

Begränsade resurser för yrkesutbildningar över lag

Som många andra skolor har Bäckadalsgymnasiet många gånger svårt med tillgång på material för praktiskt arbete. De har dessutom begränsade ekonomiska möjligheter att införskaffa material i tillräckliga mängder för skolans elever. Ofta är de hänvisade till material som är utdaterat på marknaden eller som är så sparsamt tilltaget att samtliga elever inte ges möjlighet till tillräcklig praktisk träning. Utdaterat material innebär också att de ofta tvingas använda sig av arbetsmetoder som är på väg att fasas ut.

Tillsammans med kollegor från våra olika affärsområden Infrastruktur, Energi och Installation, bjöd Angelica in representanter från Bäckadalsgymnasiet redan 2021. Vårt syfte var att presentera Melbye, våra produktområden och inom vilka branscher vi kunde hitta samarbetsmöjligheter. Områden där Melbye kan bidra till att säkra framtidens kompetens inom de branscher där vi verkar.

Överblivet material från Melbye kommer till användning

Det omedelbara resultatet av mötet var att Melbye kunde sponsra skolan med det material inom fiberinstallation som annars skulle skrotas. Det blev en win-win-situation där skolan fick fullgoda produkter att utbilda sina elever med och Melbye fann ett sätt att bidra till branschens återväxt inom kommunikationsnätverk. Samtidigt ligger handlingen också helt i linje med Melbyes totala hållbarhetsmål och som också är i enlighet med Melbyes sociala ansvar i stort.

 

Rebecka Lindström, studie- och yrkesvägledare, förbereder svets av pigtail på fiberkabel.
 

I ett första steg kunde vi skänka patchkablar, pigtails, skarvar, kabelskor, skruvskarvhylsor etc för
skolans elever att öva upp sina färdigheter med. Vi på Melbye ser naturligtvis stora fördelar med att unga människor, på väg ut i arbetslivet, får med sig den kunskap om material som behövs för att möta dagens krav på fiberinstallationer och fiberdragning.

Uppdatering av möjligheter och kompetens

Genom Patrick Berggren, Account Manager Infrastruktur, uppdaterar vi också skolans lärare i de nya produkter, verktyg och arbetssätt som finns på marknaden. I början av december 2022 höll vi därför en utbildning, workshop, med skolans lärare på de fibersvetsar och dB-mätare de valt att införskaffa för det dagliga, praktiska arbetet med undervisning av elever.

Vår kunskap finns tillgänglig för både lärare och elever – och vi ser det som en investering för framtiden och framtidens nätinfrastruktur.

Patrick Berggren demonstrerar dB mätare för Anders Boley och Fredrik Johansson och diskuterar vikten av rätt dämpning.

Chris Svensson

Product Coordinator chs@melbye.se +46 70-656 06 91

Patrick Berggren

Key Account Manager pab@melbye.se +46 76-853 63 78