Hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del av Melbyes vision: ”De smartaste lösningarna – för allas bästa”. Vi ska inte bara erbjuda bra lösningar för kunden utan vi ska också bidra till det bästa för samhälle, människor, miljö och klimat. Det gör vi med hjälp av våra hållbarhetsambitioner, och genom att arbeta mot uppsatta mål.

Våra hållbarhetsambitionerVåra värderingar

Våra värderingar är viktiga för genomförandet och implementeringen av vårt hållbarhetsarbete:​

  • Genom att vara innovativa rustar vi oss för den omställning som krävs för att bidra till den gröna omställningen.​
     
  • Laganda är viktigt för vårt interna samarbete och för att förankra vårt hållbarhetsarbete i organisationen.​

  • Professionalism gör att vi möter nya kundkrav med öppenhet och en vilja att anpassa oss till ett mer hållbart samhälle.​

Den gröna omställningen

Idag befinner vi oss i ”den gröna omställningen”, vilket innebär att vi alla måste anpassa oss till ett samhälle där tillväxt och utveckling måste ske på naturens villkor. Vi på Melbye kommer att bidra till denna omställning genom att vidta konkreta åtgärder i linje med vår hållbarhetsstrategi. På så sätt kan vi leda vårt företag i en mer hållbar riktning, och bidra till FN:s hållbarhetsmål.​

Som företag, och som en del av en lång värdekedja, har vi på Melbye ett inflytande när det gäller klimat, miljö och mänskliga rättigheter. Vi ska arbeta med hållbarhet på ett sätt som är målinriktat och relevant för vår verksamhet. Det innebär att vi fokuserar på de områden som betyder mest för vår omgivning, och där vi har störst möjlighet till påverkan.

Vill du veta mer om Melbye?

Anmäl dig på vårt nyhetsbrev!