Tillbaka

Under oktober kommer vi att vara delaktiga i inte mindre än två mässor. För oss är det viktigt att möta både befintliga och nya kunder - byggherrar, konsulter och entreprenörer. Det är ju där Sveriges infrastruktur planeras och genomförs. Det är också där våra systemlösningar bidrar till smartare och effektivare projekt.

10-12 oktober
Nordic Rail, Elmia, Jönköping

Vi visar våra smarta lösningar för järnväg i komposit - ett material som innebär att du slipper all tung och krävande betong! Brunnar, kanaler och rännor bygger på moduler som fogas samman med enkla grepp och kan korta ner arbetstiden med upp till 65%. De ingående modulerna levereras på pall och spar därigenom in på transporter och lagringsytor. Produkternas konstruktion bidrar också till att minimera schaktytor och gör det möjligt att snabbt återställa markytan och därmed få en säkrare och mer funktionell arbetsplats.
Träffa Melbyes Infrateam i monter B03:18.

Hör av dig till Jonas Moberg, vår Business Unit Director - Infrastructure, och boka tid för ett möte där vi diskuterar hur vi och våra lösningar kan underlätta din vardag
Mail: jom@melbye.se             Mobil: 070 361 57 68

24-26 oktober
Vatten2023, Svenska Mässan, Göteborg

Vi kommer att finnas på plats tillsammans med GF Piping och visa våra gemensamma lösningar för vatten- och avloppsnät. Lösningen minskar läckage i systemet och bidrar därmed till en effektivare produktion och minskad energiåtgång.

Hör av dig till Jonas Moberg, vår Business Unit Director - Infrastructure, och boka tid för ett möte där vi diskuterar hur vi och våra lösningar kan underlätta din vardag
Mail: jom@melbye.se             Mobil: 070 361 57 68

 

 

Här kan du läsa mer om våra systemlösningar och produkter 
 

 

Evelina Gillberg

Content Creator evg@melbye.se +46 703 127 120

Jonas Moberg

Business Unit Director jom@melbye.se +46 70-773 65 89